• 1k exo EXO-K Kai bw exo k gifedit kim jongin jongin UGH HIS SMILE IS JUST PRECIOUS kailifornia •
1k exo EXO-K Kai bw exo k gifedit kim jongin jongin UGH HIS SMILE IS JUST PRECIOUS

his smile ♡


report
5842 notes / 5 years 7 months ago
1k exo EXO-K Kai bw exo k gifedit kim jongin jongin UGH HIS SMILE IS JUST PRECIOUS
1k exo EXO-K Kai exo k gifedit kim jongin jongin
1k exo Kai exo k kim jongin jongin edit:exo edit:mine edit:jongin edit:kai exo bw
1k edits b&w exo Kai exo k kim jongin exo kai jongin kkamjong exo k kai EXO Jongin kim kai exo kim kai exo kim jongin exo k jongin qdits exo kkamjong kaidits meh
1k edits exo EXO-K Kai exo k kim jongin exo kai jongin
1k cute Black and White edit exo Kai bw exo k kim jongin jongin The Lost Planet
kpop myedit exo EXO-K Kai bw exo k kim jongin jongin ivy club
myedit exo Kai exo k kim jongin jongin bw edit Kai edit kai bw
1k exo Kai exo k kim jongin exo kai jongin gfxe
1k MY EDIT exo Kai exo k sm town kim jongin exo kai jongin exo edit kai exo sm town exo
MY EDIT exo Kai exo k kim jongin exo kai jongin exo edit exo bw Kai edit
MY EDIT exo Kai kim jongin exo kai jongin exo bw EXO Jongin kai bw bw kai