• 1k my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit jon x ygritte got season 3 gotjonsnow gotygritte i'm in a otp mood onepleiad •
1k my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit jon x ygritte got season 3 gotjonsnow gotygritte i1k my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit jon x ygritte got season 3 gotjonsnow gotygritte i
1k my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit jon x ygritte got season 3 gotjonsnow gotygritte i1k my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit jon x ygritte got season 3 gotjonsnow gotygritte i
1k my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit jon x ygritte got season 3 gotjonsnow gotygritte i1k my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit jon x ygritte got season 3 gotjonsnow gotygritte i

Game of Thrones meme: Eight friendships and/or otps [2/8]

? Jon Snow & Ygritte


report
2652 notes / 6 years 2 months ago
1k my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit jon x ygritte got season 3 gotjonsnow gotygritte i'm in a otp mood
1k my gifs mine 2k game of thrones 4k 500 mine: got my gifs: got gotedit jon x ygritte got season 3 gotjonsnow gotygritte otp: your are mine as i am yours
1k my gifs mine game of thrones 500 jon snow GoT Season 1 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit got season 3 gotjonsnow
my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 1 GoT Season 2 mine: got my gifs: got The Night's Watch gotmeme gotedit got season 3 gotjonsnow gotsamwelltarly
1k my gifs mine queue 5k 2k game of thrones 10k 4k 500 15k 20k mine: got my gifs: got gotedit got season 3 gotjonsnow gotygritte jon x tgritte
1k my gifs mine 2k game of thrones 4k 500 GoT Season 1 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit got season 3 gotjonsnow gotjaimelannister gotrobbstark gottheongreyjoy gotjorahmormont gotmancerayder
1k my gifs mine game of thrones 500 Jaime Lannister GoT Season 1 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit got season 3 gotjaimelannister
1k my gifs mine game of thrones 500 GoT Season 1 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit got season 3 gotdaenerystargaryen daenerys targaeryen
1k my gifs mine game of thrones 500 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit gotjonsnow gotjaimelannister gotcerseilannister gottyrionlannister gotrobbstark gotjorahmormont gotygritte gotlorastyrell gotrenlybaratheon gotshae
my gif 1k 5k game of thrones got jon snow ygritte gotedit jon x ygritte gotjonsnow gotygritte gameofthronesdaily the watchers on the wall
1k my gifs mine game of thrones 500 jon snow samwell tarly mine: got my gifs: got asoiaf spoilers gotedit gotjonsnow gotsamwelltarly got season 4
1k my gifs mine 2k game of thrones 500 Tyrion Lannister Bronn GoT Season 1 GoT Season 2 mine: got my gifs: got gotmeme gotedit got season 3 gottyrionlannister gotbronn