• gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb kaitaestrophe •
gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb
gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb
gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb
gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb

29/100 gifs of my perfect namja Kai [his precious eye smile ;u;~]


report
7022 notes / 6 years 2 months ago
gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb
gif exo Kai exo k bb G1 jongin jonginnie his habits what are you suggesting... this should not be cute OTL
1k exo EXO-K Kai bw exo k gifedit kim jongin jongin UGH HIS SMILE IS JUST PRECIOUS
gif exo Kai aww G1 jongin precious bb baekhyun xiumin jonginnie
gif food exo Kai G1 jongin precious bb same tbh i love food the most ;u;
gif exo Kai exo k his lips G1 jongin his habits
gif boy kpop man exo Kai exo k handsome kpop gif mama kim jongin jongin korean boy EXO Mama exo planet boy gif kai gif jongin gif era mama kai mama jongin mama kai smile jongin smile
gif exo Kai exo k his smile jongin j1
gif exo Kai onew shinee jonghyun taemin minho ily bb G1 jongin kai is such a precious humble boy i have no words but thank you
mygifs exo Kai exo k jongin precious bb exogif kai gif 2kgif endlesskai OHMYGOSH HE'S SO ADORABLE
gif exo Kai exo m exo k kim jongin jongin channel snsd he's so polite <3 sweetheart bb
1k edits exo Kai exo k jongin precious bb