• gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb kaitaestrophe •
gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb
gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb
gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb
gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb gif exo Kai exo k his smile G1 jongin precious bb

29/100 gifs of my perfect namja Kai [his precious eye smile ;u;~]


report
7022 notes / 6 years 8 months ago
gif exo EXO-K Kai jongin baekhyun
gif exo Kai exo k jongin
gif wow exo Kai exo k excuse you kim jongin jongin
exo EXO-K Kai exo k gif: exo kim jongin jongin giffy1 GO AWAY I HATE U
gif kpop exo EXO-K Kai exo k SMtown sm town k-pop sment sm kim jongin jongin exok suho junmyun Kim junmyun
wtf kpop exo Kai airport exo k derp do jongin Kyungsoo exo gif
exo EXO-K Kai exo k stuff i made kim jongin jongin sighs forever @ jongin
exo Kai exo k jongin editeu
my edits exo EXO-K Kai exo k kim jongin jongin
my gif exo Kai exo k LOOOL jongin joonmyun suho suho appa's powerrzzzz
gif my edits exo Kai exo k sehun jongin D.O. Kyungsoo baekhyun joonmyun suho chanyeol
my gif exo EXO-K Kai Exoplanet jongin Kyungsoo baekhyun omg kyungsoo's face lol