• sesoo •
otp MY EDIT exo sehun Kyungsoo d.o sesoo
omg exo sehun Kyungsoo d.o p:other sesoo
1k sehun daegif Kyungsoo d.o exogif exo gif sesoo sehun gif sehungif do gif kyungsoogif exo;gif sehun;gif kyungsoo;gif sesoogif sesoo;gif
exo *gifs sehun Kyungsoo d.o sesoo ~exo kim and i fakim kyungsoo is so tiny sobs
MY EDIT exo exo k sehun Kyungsoo sesoo ciastuff
exo EXO-K sehun edit by me Kyungsoo d.o oh sehun do kyungsoo sehunnie sesoo
my gif 1k m exo sehun biases Kyungsoo d.o exo gif sesoo
*** sukira exo sehun Kyungsoo d.o gifs:mine x2 sesoo gifs:x2 gifs:sesoo 150407
MY EDIT exo sehun Kyungsoo d.o oh sehun sesoo at airport
exo EXO-K sehun edit by me Kyungsoo d.o oh sehun do kyungsoo sesoo
1k sehun D.O. d.o oh sehun do kyungsoo sesoo sehun edit d.o edit mxvi edit
1k exo gif:exo exo k sehun gif:mine Kyungsoo d.o sehune sesoo
** exo sehun Kyungsoo d.o gifs:mine x2 sesoo gifs:x2 The Lost Planet 140601 gifs:sesoo
** exo sehun Kyungsoo d.o gifs:mine x2 sesoo gifs:x2 gifs:sesoo 141126 Korea China Music Festival
*** exo sehun Kyungsoo d.o gifs:mine x2 sesoo gifs:x2 gifs:sesoo the exo'luxion 150718
1k myedit exo sehun exok bwedit Kyungsoo 1ke sesoo sesooe
sehun d.o do kyungsoo sesoo sehun edit kyungsoo edit mxvi edit
gif exo sehun Kyungsoo d.o exo gif sesoo d.o gif sehun gif 140515 sesoo gif
LOL exo sehun Kyungsoo d.o sesoo