• tgot. •
idunno gotedit gotsansastark tgot.
gotedit gotbranstark tgot.
gotedit 1k. gotmargaerytyrell gotmelisandre gotaryastark gotdaenerystargaryen tgot.
game of thrones req gotedit lady stoneheart gotcatelynstark tgot. gotladystoneheart
It was really sweet how choked up Joffrey got at his wedding.
game of thrones got jon snow 1k. gotjonsnow tgot.